مهندسی عمران وراه وترابری هدف از ایجاد این وبلاگ،قرار دادن مطالب،نرم افزارها،مقالات،جزوات و... رشته راه وترابری می باشد.امید است که مورد استفاده دانشجویان وبازید کنندگان گرامی قرار گیرد.هرگونه انتقاد وپیشنهاد را می توانید به بنده ایمیل نمایید.یا نظرات خصوصی به بنده ارسال نمایید. http://irancivilz.mihanblog.com 2019-08-16T15:55:52+01:00 text/html 2017-10-16T17:04:24+01:00 irancivilz.mihanblog.com نوید کد تخفیف بامیلو http://irancivilz.mihanblog.com/post/128 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">با کلیک بر روی لینک زیر از کد تخفیف بامیلو بهره مند بشید..</font></b></div><div align="center"><br><b><a href="http://bml.re/clb45o8" target="" title=""><img src="https://www.iran-insurance.org/images/general/click.jpg" alt="" border="0" align="bottom" width="464" vspace="0" hspace="0" height="178"></a></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>جایزه ببر</b></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"> </font><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>جایزه ببر</b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>جایزه ببر</b></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2015-07-14T07:33:52+01:00 irancivilz.mihanblog.com نوید نرم افزار آندروید برای آشنایی با آزمون نظام مهندسی http://irancivilz.mihanblog.com/post/124 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.uplod.ir/i/00641/xst8t6jlm914.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 23.1000003814697px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">ین برنامه شامل مباحث :</p><ul style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; list-style: none; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 23.1000003814697px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 12px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; list-style: disc; background: transparent;">آشنایی با سازمان نظام مهندسی</li><li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 12px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; list-style: disc; background: transparent;">عضویت در سازمان نظام مهندسی</li><li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 12px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; list-style: disc; background: transparent;">نحوه ثبت نام آزمون</li><li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 12px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; list-style: disc; background: transparent;">آشنایی با رشته های آزمون</li><li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 12px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; list-style: disc; background: transparent;">منابع آزمون های نظام مهندسی</li><li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 12px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; list-style: disc; background: transparent;">مطالعه و آماده سازی برای آزمون</li><li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 12px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; list-style: disc; background: transparent;">جزوات و منابع کمکی</li><li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 12px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; list-style: disc; background: transparent;">کلاس ها ی آمادگی آزمون</li><li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 12px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; list-style: disc; background: transparent;">کارت ورود به جلسه آزمون</li><li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 12px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; list-style: disc; background: transparent;">روز آزمون</li><li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 12px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; list-style: disc; background: transparent;">دو آزمون در یک روز</li><li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 12px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; list-style: disc; background: transparent;">شرط قبولی در آزمون</li><li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 12px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; list-style: disc; background: transparent;">روز های بعد از آزمون</li><li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 12px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; list-style: disc; background: transparent;">اعتراض به نتایج آزمون</li><li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 12px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; list-style: disc; background: transparent;">تشکیل پرونده برای اخذ پروانه</li><li style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 12px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; list-style: disc; background: transparent;">سوالات و ابهامات</li></ul><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); line-height: 23.1000003814697px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">می باشد.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; min-height: 20px; line-height: 23.1000003814697px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><font size="2" color="#3333ff">جهت دانلود این برنامه كاربردی به ادامه مطلب بروید....</font></b></p></div> text/html 2015-07-14T07:21:32+01:00 irancivilz.mihanblog.com نوید مجموعه اصطلاحات پر کاربرد در ساختمان http://irancivilz.mihanblog.com/post/122 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.uplod.ir/i/00641/z5n2l3eq30uo.jpg" alt="مرجع مهندسی عمران و راه و ترابری"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; min-height: 20px; line-height: 23.1000003814697px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">این کتاب با عنوان&nbsp;مجموعه اصطلاحات پر کاربرد در ساختمان کتابی کاربردی که مطالعه آن برای هر مهندس عمران و معماری مفید است.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; min-height: 20px; line-height: 23.1000003814697px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">این کتاب برای مهندسین و طراحان میباشد و اطلاعات اولیه مورد نیاز را برای هر پروژه ساختمانی فراهم میاورد. هدف آن است که در زمان بررسیهای اولیه، در وقت مهندسین صرفه جویی به عمل آید. مهندسین عزیز باید درباره ضروریات اجزای تشکیل دهنده پروژههای جدید، اطلاعات کافی داشته باشند و از اصطلاحات ساختمانی مطلع بوده تا به هنگام اجرای عملیات دچار مشکل نشوند. درهمین راستا این کتاب کوتاه تهیه شده است که شما عزیزان با مطالعه این مجموعه اطلاعات خود را افزایش داده و در فن ساختمان موفق عمل خواهید کرد.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; min-height: 20px; line-height: 23.1000003814697px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">این کتاب شامل دو بخش است بخش اول معماری و عمران می باشد و بخش دوم نقشه برداری است.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; min-height: 20px; line-height: 23.1000003814697px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; min-height: 20px; line-height: 23.1000003814697px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><font size="2">برای دانلود این كتاب به ادامه مطلب بروید....</font></b></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; min-height: 20px; line-height: 23.1000003814697px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></p></div> text/html 2015-07-14T07:20:35+01:00 irancivilz.mihanblog.com نوید ترمیم سریع پل‌ های آسیب‌ دیده بدون بستن راه‌ها با دستاورد دانشمند ایرانی http://irancivilz.mihanblog.com/post/121 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.civilweb.ir/wp-content/uploads/2015/07/tarmine-pol.jpg" alt="مرجع مهندسی عمران و راه و ترابری"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; min-height: 20px; line-height: 23.1000003814697px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">تیمی از دانشمندان به رهبری «آرش زاغی» دانش‌آموخته دانشگاه‌های صنعتی شریف و خواجه نصیر طوسی و استادیار دانشگاه کانکتیکات، فولادی با استحکام فوق‌العاده بالا (UHSC) را به عنوان راهی مقرون‌به‌صرفه برای ترمیم پل‌های آسیب‌دیده آزمایش کردند.<span id="more-2208" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: transparent; outline-color: initial; outline-style: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; min-height: 20px; line-height: 23.1000003814697px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">به گزارش سرویس علمی ایسنا، بر اساس اعلام امریکا، بالغ بر 30 درصد از 600 هزار پل موجود در ایالات متحده بیش از 50 سال عمر دارند و برای فعال‌نگه‌داشتن آن‌ها باید سالانه حدود 20.5 میلیارد دلار هزینه کرد.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; min-height: 20px; line-height: 23.1000003814697px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">دانشمندان به رهبری پروفسور آرش زاغی، بتنی با استحکام فوق‌العاده بالا را برای ترمیم پل‌ها آزمایش کردند. این بتن، ماده محکمی است که برای ترمیم هر چه سریع‌تر پل‌ها با هزینه‌های پایین کارآمد است.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; min-height: 20px; line-height: 23.1000003814697px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">به گفته زاغی، استادیار مهندسی عمران و بازرس ارشد این تحقیق، این شیوه ترمیم، پتانسیل حل مشکلات بحرانی پل‌ های آسیب‌دیده فولادی در سراسر امریکا را به شیوه‌ای خلاقانه دارد.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; min-height: 20px; line-height: 23.1000003814697px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">وی ادامه داد: با تثبیت‌شدن این شیوه، می‌توان پل‌ ها را با هزینه و زمان کمتر احیا کرد و ایمنی زیرساخت‌های حمل و نقل را افزایش داد.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; min-height: 20px; line-height: 23.1000003814697px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">زاغی و تیم علمی‌اش از بتن با استحکام فوق‌العاده بالا برای ترمیم پل‌های فولادی زنگ‌زده استفاده کردند و این بتن‌ها از پل پشتیبانی می‌کنند.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; min-height: 20px; line-height: 23.1000003814697px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">آسیب‌ به پل‌ها در اثر قرارگرفتن آن‌ها در معرض آب و نمک جاده‌ای است که در طول زمستان به کار می‌رود. آزمایش‌ها نشان می‌دهد شیوه جدید دارای مزیت‌های زیادی است و پل‌هایی که با فولاد با استحکام فوق‌بالا ترمیم شده‌اند، 25 درصد محکم‌تر از زمان آسیب‌دیدگی‌شان هستند.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; min-height: 20px; line-height: 23.1000003814697px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">این روش همچنین نیاز به بستن جاده‌ها و مسیرها را تا حد زیادی کاهش می‌دهد زیرا در این شیوه می‌توان هنگامی که پل فعال است، آن را ترمیم کرد.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; min-height: 20px; line-height: 23.1000003814697px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">منبع:خبرگزاری ایسنا</p></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2015-07-14T06:26:18+01:00 irancivilz.mihanblog.com نوید نمونه سوالات آزمون نظارت به همراه کلید.... http://irancivilz.mihanblog.com/post/109 سلام.... <br><br>در این پست تعدادی از نمونه سوالات آزمون نظارت (ویژه رشته عمران) رو قرار دادم....امیدوارم مفید باشه...<br><br><br><div align="center"><br><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5OjcBCgoKDQwNGg8PGjclHyU3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3N//AABEIAFsAbgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAADAAMBAQEAAAAAAAAAAAAABwgEBQYBAgP/xABBEAABAwICBQUOBQMFAQAAAAABAgMEAAUGEQcTITFhEkFRcbEUFSI1UlVicnSBkZOy0TIzNkJzI0SCJUOSofEk/8QAFgEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEC/8QAGBEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAABExASH/2gAMAwEAAhEDEQA/AF1ie8Tr5e5ky4SHXVKeWEIUolLaeUckpG4ADLtrUFaEnJSkg8TX63EkPyiN4WvtNVbZbBZ41phtM2uGlAZT/sJJJy2knLaeNRqpN1rflp+NGtb8tPxqwO9Fs82w/kJ+1Hei2ebYfyE/akSo/wBa35afjRrW/LT8asDvRbPNsP5CftR3otnm2H8hP2pCo/1rflp+NGtb8tPxqwO9Fs82w/kJ+1Hei2ebYfyE/akKj/Wt+Wn40a1vy0/GrA70WzzbD+Qn7Ud6LZ5th/IT9qQqP9a35afjRrW/LT8asDvRbPNsP5CftR3otnm2H8hP2pCpASoK/CQeo0w9E2LbhZ7jIhKcXIgKjlaY61EhtYUnanoz5RzA4V3WnC025nBYlMQY7T7UpsIcbaCVAKORGY5j0dVKTAvjtz2Vf1IoutDcvzpfrr7TVf23xdF/hR2CpAuX50v119pqv7b4ui/wo7BTidZNFFFVBRRRQFFFFAUUUUBRRRQL3Tr+gXPa2fqpL4F8dueyr+pFOjTr+gXPa2fqpL4F8dueyr+pFGuY0Ny/Ol+uvtNV/bfF0X+FHYKkC5fnS/XX2mq/tvi6L/CjsFTidZNFFeFQAJJyA3k1Ue1iXO5QrTDXMuUpqNHR+Jx1XJH/ALwrib7pdw5abmiE0Xp4C+S+/FAUhrqJPh/48efZXDacr1bb2nD0q1TmpUfVyFEoV+E5t5cob0nfvyO+g2GLNNLqndRhWKlLaVbZctGfLHQlGYyB6Tt4CuiwbpctN6LcS8pTa5xyAK1ZsuH0VftPBWXAmlhhDRnfsTN90lAt0EpzRIkoObnRyUbyOJyHRnWnxRhG9YWfLd3hlLJOSJLfhMudSuY8Dkai+KuBBAIIIO4ivamLB2kK+YVKGWXe7LeP7SQo5JHoK3o6t3CnnhDH1jxWhKIb+om5ZqhyMkuD1eZQ4j35VUdVRRRQL3Tr+gXPa2fqpL4F8dueyr+pFOjTr+gXPa2fqpL4F8dueyr+pFGuY0Ny/Ol+uvtNV/bfFsX+FHYKnS46LMXf/U8q3tarw1kiU3+Haenor7vmlbEF2t7MKCpNrjJaShZjKJccyGX4yAUjgMjxqJqiG7hDdmOwmpbC5TSQpxhLgK0A7iU7xU+6VcZXq5X25WVUjUW2M+pnUM+DrQOdZ3q6t3CuDiS3ostMqHJcalNq5QebWQsK6cxtrvdHr2ELjeHZWN5Dr1zedKkmYAIrhPOojZn62SeihjkoeHL3OtjlyhWmW/Bb/E820SPcN6hxGeVYlpnrttwjz4zcd1xlYWlMhoONqPFJ39o5qr9oNhtIaCQ2Ejk8ndlzZcK4vGOjKx4lLklCO4Lgrb3THSMln007ldew8aFYODNLFnvhbi3UC1z1ZJAcV/RcPor5uo5cM6YD7DEthbMhpt5lxOSkOJCkqHEHfUu4twPfMLLUbjG1sPPJMxjwmj1+SeB9xNZmDtI19wuUMId7ttydnckhR8Eegrenq2jhVIYGMNDMWSHJeFnUxHt5hvKJaV6qt6eraOqk5dLXcrFP7mucR+FLbPKSF7Ds/clQ2HrBqlcIY8seKkBEKRqZnJzVDfyS4OnLmUOIz91bm92W232EqHdobUphX7Vjak9KSNqTxGRoUkMG6XrpatXEv6V3KGMgHhlr0Dr3L9+R4mnXYMQ2rEUIS7PMbkN/vA2KbPQpJ2pPXSdxlocmwQ5Kwu4qaxvMR1QDyR6KtgV1HI9ZpbQ5dxsVy10R2TAnsnkqyzbWngoHsIy4VCH7p1/QLntbP1Ul8C+O3PZV/Uit5e9IN0xhhtnDsuAh24OyWuRIZVydaQdg5G4KJy58uqvvB+CsTxLq47KsctpHc6khSuTtJUk9PA0XOKDuDa3YElttPKWtpSUjpJBpRYH0MpbbZlYuc5awkZQGV+COC1jf1J2cTTloqsudvmCMPXu3NQZdtZbbZRyGFx0htbI6Ekbhw3cKS+MNFF6sWskWwKukAbc20/1kD0kDf1p+AqiqKCXMJY8vuFVJbhSNfCB8KHIJUj/HnQerZ0g078H6SrFiYtx9b3FcFbO5ZCsuUfQVuV/0eFfWMdHFixRy31tGFcD/AHccAFR9NO5Xv28RSNxfgK+YWUpc6N3RBB8GYwCpvL0hvQevZxNRVRLQlxCkLSFJUMilQzBFLHGGh613ILk4dUm2St+oyzYWerej3bOFcBhDSnfMP6tiYs3SAMhq31/1ED0V7/crP3U7cKY0seKms7ZLAkAZriu+C6j/AB5xxGYqmJrvtgvGGZyWbrEeiPBWbToPgqI50LGw9o4V3GDtL90tZbi4gQq5RBs14ID6Bx5l+/I8TT1uECHc4jkS4RmpMdwZKbdSFJNKDF+hcpC5WE3yRvMGQvP/AILPYr41Cmph/EFrxFCEuzzG5DW5QTsU2ehSTtSeusPFWDbLipjkXSKNeBk3Ka8F1vqVzjgcxwrgdAkKVbpWIotwiuxpLZYC23UFKh+Z8Rx3U3qqEKrRhesN4stEuN/qNtRcGFF5tOS2k6wbVo6OIzHOcqfVFFAUUUUBRRRQFeKSlaSlaQpJGRB3EV7RQLPGGiC1XYuSrEpNsmK2lsDNhZ9X9nWnZwNJe+2G9YVuCG7lHehvJVmxIbUeSojnQ4Of4HpAqtKx58GJcYrkWfGakR3Bktp1AUlXuNFrntGNwmXTA1rmXGQuRJWlYW6vLNXJcUkZ5cAK6mtThe3xbVaEQIDWqisOupbb5RVyRrFc5JNbaiPMhnnlt6a9oooCiiig/9k=" alt="مرجع مهندسی عمران و راه وترابری" height="165" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="199"><br><br>دانلود در ادامه مطلب<br><br></div>